Om oss

Samma familj, byggmästare Alfred G. Nilsson som uppförde samtliga fastigheter, har ägt dessa sedan de byggdes och är nu i 3:e samt 4:e generationens ägo. Idag ägs och förvaltas fastigheterna av Claës, Anders, och Magnus Areskoug.
Vi erbjuder attraktiva centralt belägna, ”kulturklassade” bostäder i god boendemiljö. God service, närhet till våra boende, trygghet, engagerad förvaltning samt miljöansvar.

Miljöinventering, policy utförd 2000, för vilket vi erhöll Kristianstads Kommuns Byggnadsmiljöpris med motivationen:Att vi systematiskt vårdar och förvaltar våra fastigheter. I vår miljöpärm finns samtliga fastigheter dokumenterade. Vår policy är att kontinuerligt underhålla fastigheterna där vi anlitar ett 30-tal bransch-godkända lokala entreprenörer. Vi bedriver en aktiv risk/säkerhetshantering t.ex. årlig brandsyn.

Medlem i Sveriges Fastighetsägare Syd AB